GIỚI THIỆU

CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT

QUANG PHÚC

VĂN PHÒNG:

         - VP: 599 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, Tp. HCM

 

        - Tel: (84 8) 39603174  -  39603175 

 

        - Fax: (84 8) 39608897

 

        - E-mail: info@quangphuctech.com.vn

  

      - Website: www.quangphuctech.com.vn

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC