Chi Tiết Công Trình

Kho Dầu A

- Loại hình: Quản lý

- Địa điểm: Kho trữ xăng dầu A, Nhà Bè, Tp.HCM

- Hoàn thành: Năm 2011

- Dịch vụ: Cung cấp lắp đặt hệ thống camera quan sát kho trạm

Hình ảnh tham khảo:

 

 

 Các Công Trình khác
 Kho Dầu B (11.03.2013)
 Kho Dầu C (11.03.2013)
 Camera quan sát giao thông (22.06.2012)
 Nhà hàng hải sản Di Bửu, Quận 7 (09.06.2012)
 Duy Anh Food Co.,Ltd (08.06.2012)