Chi Tiết Công Trình

Nhà hàng hải sản Di Bửu, Quận Phú Nhuận

- Loại hình: Quản lý

- Địa điểm: Q.Phú Nhuận - TP.HCM

- Hoàn thành: Năm 2013

- Dịch vụ: Cung cấp lắp đặt hệ thống camera quan sát, Chống đột nhập, chuông cửa màn hình 

Hình ảnh minh họa:

 

 Các Công Trình khác
 Kho Dầu A (11.03.2013)
 Kho Dầu B (11.03.2013)
 Kho Dầu C (11.03.2013)
 Camera quan sát giao thông (22.06.2012)
 Nhà hàng hải sản Di Bửu, Quận 7 (09.06.2012)