Chi Tiết Công Trình

Xí nghiệp tổng kho xăng dầu Nhà Bè

- Loại hình: Quản lý

- Địa điểm: Xí nghiệp tổng kho xăng dầu Nhà Bè

- Hoàn thành: Năm 2014

- Dịch vụ: Cung cấp lắp đặt hệ thống camera quan sát kho trạm

 

Hình ảnh tham khảo:

 

 

 Các Công Trình khác
 Nhà hàng hải sản Di Bửu, Quận Phú Nhuận (27.06.2013)
 Kho Dầu A (11.03.2013)
 Kho Dầu B (11.03.2013)
 Kho Dầu C (11.03.2013)
 Camera quan sát giao thông (22.06.2012)