Chi Tiết Công Trình

Cửa hàng xăng dầu Tây Ninh

- Loại hình: Quản lý

- Địa điểm: Cửa hàng xăng dầu Tây Ninh

- Hoàn thành: Năm 2013

- Dịch vụ: Cung cấp lắp đặt hệ thống camera quan sát kho trạm, cửa hàng...

 

Hình ảnh tham khảo:

 

 

 

 Các Công Trình khác
 Xí nghiệp tổng kho xăng dầu Nhà Bè (15.04.2014)
 Nhà hàng hải sản Di Bửu, Quận Phú Nhuận (27.06.2013)
 Kho Dầu A (11.03.2013)
 Kho Dầu B (11.03.2013)
 Kho Dầu C (11.03.2013)