Công Trình Tiêu Biểu
- Loại hình: Quản lý - Địa điểm: Kho trữ xăng dầu B, Nhà Bè, Tp.HCM - Hoàn thành: Năm 2011 - Dịch vụ: Cung cấp lắp đặt hệ thống camera quan sát kho trạm

- Loại hình: Quản lý - Địa điểm: Kho trữ xăng dầu C, Nhà Bè, Tp.HCM - Hoàn thành: Năm 2011 - Dịch vụ: Cung cấp lắp đặt hệ thống camera quan sát kho trạm

- Loại hình: Quản lý - Địa điểm: Q.5, Tp.HCM - Hoàn thành: Năm 2011 - Dịch vụ: Cung cấp lắp đặt hệ thống camera quan sát giao thông

- Loại hình: Quản lý - Địa điểm: Q.7, TP.HCM - Hoàn thành: Năm 2011 - Dịch vụ: Cung cấp lắp đặt hệ thống camera quan sát, Chống đột nhập, chuông cửa màn hình...

- Loại hình: Quản lý-Địa điểm: Q.2,Tp.HCM-Hoàn thành: Năm 2011-Dịch vụ: Cung cấp lắp dặt hệ thống camera quan sát, Chống đột nhập, chuông cửa màn hình