Công Trình Tiêu Biểu
- Loại hình: Quản lý - Địa điểm: Củ Chi,Tp.HCM - Hoàn thành: Năm 2011 - Dịch vụ: Cung cấp lắp dặt hệ thống camera quan sát, chống đột nhập, chuông cửa màn hình

Loại hình: Quản lý, Địa điểm: Khu công nghiệp Vĩnh Lộc,TPHCM. Hoàn thành: Năm 2012, Dịch vụ: Cung cấp hệ thống camera quan sát.

Loại hình:Quản lý học sinh, Địa điểm:Quận 7. TPHCM, Hoàn thành: Năm 2012, Dịch vụ:Cung cấp hệ thống camera quan sát và chống sét.

Loại hình: Quản lý công trình Địa điểm: Quận 7 Hoàn thành: Năm 2011 Dịch vụ: Cung cấp hệ thống camera quan sát Korea và lắp đặt

Loại hình: Nhà ở, Địa điểm: Tp. HCM, Hoàn thành: 2011, Dịch vụ: Cung cấp lắp đặt hệ thống camera quan sát Korea, chuông cửa màn hình, báo cháy báo khối tự động, chống đột nhập, chống sét, và hệ thống mạng.